top of page

De Arm van

Johannes

de Doper

De Arm van Johannes de Doper. Een kostbaar middeleeuws reliek in de Groninger Martinikerk is een uitgave van de Vereniging Vrienden Martinikerk (VVM) in Groningen en de Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse (SBKY) in Haren, ter gelegenheid van de 800-ste verjaring van het bezoek van Caesarius van Heisterbach aan Yesse en de Martinikerk in 1220.

ISBN/EAN 978-90-9032024-3, NUR 693, € 10,00, 64 pp.

Het boekje zal in de boekhandel en in de Martinikerk (na openstelling) te koop zijn.

Over de Arm en de Wonderen

De rechter arm van Johannes de Doper werd eeuwen bewaard in de Martinikerk in Groningen. Het reliek kwam volgens de verhalen rechtstreeks uit de Levant, dankzij een slimme koopman. En met de invoering aan het einde van de zestiende eeuw van het ‘gereformeerde geloof’ als enige toegestane religie verdween de arm weer om tot op heden nooit meer terug te keren.
In het vrouwenklooster Yesse, onder de rook van Haren, passeerden wonderen en visioenen, waarbij de Heilige Maagd Maria en het Christus-kind een hoofdrol speelden. Een houten beeld bewoog, uitgeblazen kaarsen bleven branden.
En het was de cisterciënzer monnik Caesarius die samen met zijn abt Henricus uit Heisterbach onder meer Yesse en de Martinikerk bezocht. Het was het jaar Onzes Heren 1220. Caesarius beschreef de Yesser wonderen en het bijzondere reliek in de Martinikerk.
Bart Flikkema, al jaren bezig om details over het klooster Yesse aan de vergetelheid te ontrukken, koppelde de geschiedenis van de arm van ‘Sint Jan’ aan die van de Yesser nonnen. 
Met dank aan Caesarius.

Jookz Haak Bookazine

Scheepjes de Bondt

Joke Postma 

De Arm van

Johannes

de Doper

De Arm van Johannes de Doper. Een kostbaar middeleeuws reliek in de Groninger Martinikerk is een uitgave van de Vereniging Vrienden Martinikerk (VVM) in Groningen en de Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse (SBKY) in Haren, ter gelegenheid van de 800-ste verjaring van het bezoek van Caesarius van Heisterbach aan Yesse en de Martinikerk in 1220.

ISBN/EAN 978-90-9032024-3, NUR 693, € 10,00, 64 pp.

Het boekje zal in de boekhandel en in de Martinikerk (na openstelling) te koop zijn.

Over de Arm en de Wonderen

De rechter arm van Johannes de Doper werd eeuwen bewaard in de Martinikerk in Groningen. Het reliek kwam volgens de verhalen rechtstreeks uit de Levant, dankzij een slimme koopman. En met de invoering aan het einde van de zestiende eeuw van het ‘gereformeerde geloof’ als enige toegestane religie verdween de arm weer om tot op heden nooit meer terug te keren.
In het vrouwenklooster Yesse, onder de rook van Haren, passeerden wonderen en visioenen, waarbij de Heilige Maagd Maria en het Christus-kind een hoofdrol speelden. Een houten beeld bewoog, uitgeblazen kaarsen bleven branden.
En het was de cisterciënzer monnik Caesarius die samen met zijn abt Henricus uit Heisterbach onder meer Yesse en de Martinikerk bezocht. Het was het jaar Onzes Heren 1220. Caesarius beschreef de Yesser wonderen en het bijzondere reliek in de Martinikerk.
Bart Flikkema, al jaren bezig om details over het klooster Yesse aan de vergetelheid te ontrukken, koppelde de geschiedenis van de arm van ‘Sint Jan’ aan die van de Yesser nonnen. 
Met dank aan Caesarius.

Bizzy Bee Potje haken

Klaske van der Bij

Scheepjes de Bondt

Stoppen met werken bij de politie

Hoe moeilijk kan het zijn

 

Sjikke Mulder en Heleen Untied

Uitgave WEB

Carbuddies & Friends

Mr Cey

Scheepjes de Bondt

Zorgeloos Wooncomfort

Energiewacht

Hein Bekenkamp

bottom of page